Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ tematisk seminar – Idrett og bærekraft

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Finland arrangerer tematisk seminar for interesserte i temaet "Idrett og bærekraft".

Tidspunkt: 29. mai 2023 kl. 12.00- 2. juni 2023 kl. 11.00
Sted: Lahti, Finland • Fysisk

Om arrangementet

I mai 2023 kan du delta på "Sport and Sustainability – a Lifelong Approach " - et internasjonalt tematisk seminar som legger til rette for nettverksbygging innenfor Erasmus+.

For relevant informasjon se dokumentet «Mer info om TCA-idrett-VET »

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 2 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding (påmeldingsskjema) .

Praktisk informasjon

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til direktoratet sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no