Erasmus+ tematisk-/kontaktseminar - Akkrediterte institusjoner

Din institusjon er akkreditert. Aktiviteter er mer eller mindre i gang. Hva nå?
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er medarrangør, og vi ønsker gjerne at du også skal være med!

30.10-02.11 2023 kan du delta på et nordisk/baltisk seminar som vil hjelpe deg og din institusjon til å utnytte på best mulig måte deres akkreditering.
Arrangementet vil gi deg anledning til å dele hvordan du jobber med dine prosjekter med andre koordinatorer.
Arrangement vil lege vekt på kvalitet i mobilitetsaktivitetene. Det hovedordene målet er å styrke det internasjonale arbeidet i de deltakende organisasjonene.

Seminaret finner sted i Reykjavik, Island. Arrangementet holdes på engelsk.

Deltakeren som skal være med er den som koordinere prosjektet.
Deltakere som blir valgt ut forplikter seg til å delta på hele arrangementet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 6 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar også på seminaret. Deltakere som HK-dir velger, får dekket kostnader til reise mm..

Meld din interesse for å delta på seminaret ved å fylle ut skjemaet du kommer til via påmeldingsknappen nedenfor. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har deltatt i tilsvarende seminarer før. Koordinatorer av konsortium vil ikke bli prioritert denne gangen.

Mer info og foreløpig program finner du her: https://salto-et.net/events/show/IS01_0525_THO_2023

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 30. okt. 2023 17:00
Til: 2. nov. 2023 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.