Hopp til hovedinnhold

Erasmus+: Collaborating for success - exploring opportunities and partnerships in a Nordic context

Har du lyst til å utvikle et Erasmus+ samarbeidspartnerskap innenfor barnehage- og skolesektoren eller fag- og yrkesopplæringen? Da kan du bli med på dette seminaret med deltakelse fra nordiske land.

Tidspunkt: 13. november 2023 kl. 17.00- 15. november 2023 kl. 13.00
Sted: Drammen • Fysisk

Om arrangementet

I november 2023 kan du delta på seminaret Collaborating for Success: Exploring Opportunities and Partnerships in a Nordic context. Seminaret er for deg som ønsker å utvikle et Erasmus+ samarbeidspartnerskap med god relevans innenfor barnehage- og skolesektoren eller fag- og yrkesopplæringen.

Du vil få økt kunnskap om mulighetene i programmet, og konkrete verktøy for idetenkning og prosjektutvikling, innenfor rammen av Erasmus+ samarbeidspartnerskap. Under seminaret vil det bli lagt til rette for diskusjon, erfaringsdeling og nettverksbygging med kollegaer fra nordiske land.

Hvem kan delta?

Alle som deltar på seminaret må ha et ønske om å jobbe med et prosjekt som kan knyttes til en av de overordnede prioriteringene i Erasmus+, herunder bærekraft, inkludering, digitalisering og demokrati og aktivt medborgerskap. Prosjektene må være rettet mot enten barnehage- og skolesektoren eller fag og yrkesopplæringen.

Målgruppen for seminaret er ansatte fra utdanningsinstitusjoner og organisasjoner innen barnehage- og skole, fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning.

Deltakere bør har erfaring fra Erasmus+, enten med mobilitet (KA1) eller partnerskap (KA2).

Seminaret er på engelsk og finner sted i Drammen. Det vil komme deltakere fra Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Meld din interesse for å delta på seminaret ved å fylle ut skjemaet du kommer til via påmeldingsknappen nedenfor. Vi vil velge inntil 10 personer som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Praktisk informasjon

Direktoratet dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert.

Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til oss sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no