Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
01.02.2019

Verden trenger flere og bedre optikere

  • Program: Erasmus+ (2021-2027) Kapasitetsbygging i høyere utdanning
  • Fagområde: Optometri og synsvitenskap
  • Tildelte midler: 9 millioner kroner
  • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Sørøst-Norge
  • Partnere i prosjektet: Læresteder fra Israel, India, Spania, Storbritannia og Nederland
  • Kontaktpersoner:

    Bente Monica Aakre

Prosjektbeskrivelse

Universitet i Sørøst-Norge er koordinator for prosjektet OCULUS. Ved å harmonisere optikerutdanningene i verden skal prosjektet fremme mobilitet av studenter og etter hvert også optikere.

To studenter øver seg p¨¨å å gjennomføre en synsundersøkelse.

Bente Monica Aakre fikk først prosjektetableringsstøtte, deretter 9 millioner kroner til et stort Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt som handler om å harmonisere optikerutdanningene. (Illustrasjonsfoto: USN)

Det er 32 millioner blinde mennesker i verden. Blant disse har seks av ti grå stær, og trenger bare en enkel operasjon for å få synet tilbake. To av ti blinde mangler bare briller.

– Og så sitter de der og er blinde. Fordi de er fattige. I tillegg snakker vi om 191 millioner svaksynte i verden, og de fleste er så hemmet at de ikke kan delta i vanlig arbeidsliv. Halvparten av disse mangler bare briller, eller har feil briller. Behovet for flere og bedre optikere og øyeleger er skrikende.

Det sier Bente Monica Aakre, instituttleder på Institutt for optometri og synsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Bente Monica Aakre er instituttleder på Institutt for optometri og synsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Samarbeidet handler om å lage mer homogene utdanningsløp, og på et høyt faglig nivå. For, forklarer Aakre: Optometri er en ganske liten profesjon, globalt sett, men også lite homogen. 

– Ved å utvikle en mer homogen utdanning legger vi bedre til rette for utveksling av både studenter og ansatte. Vel så viktig er det at vi legger til rette for at optikere kan jobbe i andre land. I det store bildet er det stort behov for optikere, ikke minst i fattige land, påpeker Aakre.

Hva fikk prosjektet støtte til?

Helt konkret går støtten til å jobbe med studieplanene hos partnerne i de ikke-europeiske landene, for å matche dem med europeisk nivå. Det finnes et europeisk optikerråd, som har utarbeidet et europeisk diplom.

Dette er et initiativ for å harmonisere utdanningen og samtidig heve den til et høyt faglig nivå.

Etablering av prosjektet

OCULUS fikk innvilget prosjektetableringsstøtte fra Diku. Støtten kan dekke lønnskostnader, reiser, møtekostnader, frikjøp av personale, samt ekstern assistanse og rådgivning knyttet til søknadsutforming.

– Prosjektstøtten fra Diku var ekstremt viktig. Vi hadde ikke greid å skrive Erasmus+-søknaden uten, sier Aakre. 

– Skal du skrive en god søknad, må du treffe partnerne dine. Vi brukte mye av prosjektmidlene til å samle alle i London. Vi jobbet i tre fulle dager, og fulgte søknadsmalen. Senere hentet vi opp finansiell kompetanse fra vår ene israelske partner som har mye erfaringer fra EU-programmer, og fikk hjelp til å lage budsjett, sier Aakre.

– Selve søknaden om prosjektetableringsmidler er enkel å lage, det er ordentlig lavterskel. Det fikset vi sammen på Skype. Samtidig ble denne søknaden også en kladd til den store søknaden om midler fra Erasmus+ kapasitetsbygging. Den var også en spark bak for å begynne å skrive, ikke bare snakke, sier Aakre.

Resultater

USN er det aller første instituttet til å bli fullt akkreditert for «European Diploma in Optometry». USN-studenter kan ta to emner på masterprogrammet i optometri og synsvitenskap og få europeisk diplom. Det er veldig gjevt, forsikrer Aakre.

I videoen forteller Bente Monica Aakre om prosjektet:

 

Råd og tips

Såkalt «evidence-based learning», kunnskapsbasert praksis, står sentralt i prosjektet. Den innebærer kort fortalt at man som klinikker ikke bare lener seg til gamle «sannheter» eller egen synsing, men reflekterer kritisk over egne funn og er oppdatert på det siste nye innen litteratur og klinisk praksis.

– Prosjektet skal gi oss bedre verktøy for å innlemme kunnskapsbasert praksis gjennom hele studieløpet, sier Aakre.

– For oss på USN handler dette samarbeidet om kvalitetsarbeid, noe vi ville gjort uansett. Men nå gjør vi det sammen med partnere i flere land, og med et større mål om å redde verden, sier Aakre lattermildt. Men det er helt klart et visst alvor i ordene hennes.