Tilgjengelighetserklæring

  I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse jobber vi for at innholdet på våre nettsteder skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

  Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for erasmuspluss.no, utdanningiverden.no og fagskoleradet.no. Nettstedene driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

  Ansvarlig

  Stab for kommunikasjon er ansvarlige for diku.no, erasmuspluss.no, utdanningiverden.no og fagskoleradet.no. De ulike divisjonene og avdelingene i Direktoratet for høyer utdanning og kompetanse er ansvarlig for sitt eget innhold på de ulike nettstedene.

  Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettstedene, og jobber etter Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.

  Nytt nettsted i 2023

  I september 2022 startet vi arbeidet med permanent nytt nettsted for hkdir.no. Ved lansering av nye hkdir.no vil diku.no fases ut og til slutt forsvinne som nettsted. Utdanningiverden.no vil også gjennomgå endringer i løpet av 2023. Eramuspluss.no og fagskoleradet.no vil gjenoppstå på ny plattform i løpet av 2023. 

  I løpet av 2023 skal vi:

  • utvikle en ny plattform for flere av direktoratets nettsteder. Plattformen skal hjelpe oss i arbeidet med universell utforming og til å ta de riktige valgene for innholdet på våre nettsteder.
  • lære opp publisister til å legge ut innhold som er universelt utformet.
  • skrive innhold i et klart og tydelig språk.
  • følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger.

  Status for universell utforming

  Nettstedene erasmuspluss.no, utdanningiverden.no og fagskoleradet.no er delvis i samsvar med kravene i forskriften. Å være delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke oppfyller kravene for universell utforming av ikt-løsninger.

  Testresultater

  Vi bruker verktøyet Siteimprove for å teste de delene av kravene som lar seg teste med automatiske testverktøy.

  Vi har følgende resultater i Siteimprove (2023)

  erasmuspluss.no:

  85,6 av 100 poeng på universell utforming
  70,1 av 100 poeng på kvalitetssikring
  81,6 av 100 poeng på Digital Certainty Index (DCI)

  fagskoleradet.no:

  92,3 av 100 poeng på universell utforming
  58,9 av 100 poeng på kvalitetssikring
  79,5 av 100 poeng på Digital Certainty Index (DCI)

  Utdanningiverden.no:

  87,6 av 100 poeng på universell utforming
  68,3 av 100 poeng på kvalitetssikring
  80,7 av 100 poeng på Digital Certainty Index (DCI)

  Kjente feil

  Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på våre nettsteder skal være universelt utformet, vet vi at det kan finnes feil og mangler. Disse jobber vi med å eliminere i arbeidet med nye nettsteder i 2023.

  erasmuspluss.no:

  • Enkelte sider oppfyller ikke kravet om fargekontrast.
  • Enkelte sider har tomme overskrifter og lenker uten tekstalternativer.
  • Det forekommer engelsk innhold på sider med norsk språkkode.
  • PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. 

  fagskoleradet.no:

  • Enkelte sider har tomme overskrifter og lenker uten tekstalternativer.
  • Enkelte sider og elementer oppfyller ikke kravet om fargekontrast.
  • PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.

  Utdanningiverden.no:

  • Enkelte sider har tomme overskrifter og lenker uten tekstalternativer.
  • Enkelte sider og elementer oppfyller ikke kravet om fargekontrast.
  • Brukere som benytter seg av tastaturnavigering har ikke mulighet til å gå direkte til hovedinnhold.

  Gi oss en tilbakemelding

  Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet?
  Send en e-post til post@hkdir.no.