Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonalt kontor for utdannings- og idrettsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.

Kontakt HK-dir

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093  
5809 Bergen 

Telefon: 55 30 38 00 

E-post: erasmus@hkdir.no/erasmuspluss@hkdir.no

Kontakt Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Erasmus+ ungdom
Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3 (Helsfyr), Oslo

Telefon: 466 16 360

E-post: erasmusungdom@bufdir.no