Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) er nasjonalt kontor for utdannings- og idrettsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.

Kontakt Diku

erasmuspluss@diku.no

Kontakt Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Erasmus+: Aktiv Ungdom
Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3 (Helsfyr), Oslo

E-post: aktiv.ungdom@bufdir.no