Praktisk informasjon

Årshjul - europeisk mobilitet

Januar2. utbetaling av midler
FebruarSøknadsfrist nye prosjekter
April
  • Tildeling av prosjektmidler
  • Tildeling av OLS-lisenser
Mai
  • Kontrakt sendes ut
  • Prosjekter opprettes i Mobility tool (når kontrakt er signert av begge parter)
  • Prosjekter avsluttes (24 mnd)
Juni
  • Oppstart nye prosjekter
  • 1. utbetaling av midler
  • Sluttrapportering (24 mnd)
AugustSvar på sluttrapport og endelig oppgjør (24 mnd)
SeptemberProsjekter avsluttes (16 mnd)
OktoberSluttrapportering (16 mnd)
NovemberInterimrapportering
Desember
  • Svar på interimrapport og refordeling av midler
  • Svar på sluttrapport og endelig oppgjør (16 mnd)

 

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: