Webinar om Erasmusmobilitet i grunnopplæringen

Velkommen til informasjonswebinar om mobilitetsprosjekter til andre europeiske land innen skole og barnehage, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Presentasjon og opptak fra webinaret

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet til å gjennomføre mobilitetsprosjekter til andre europeiske land.

Det finnes i hovedsak to muligheter for å søke om midler til mobilitet for elever, lærlinger, deltakere og ansatte:

  • Enkeltstående prosjekt – søknadsfrist 23. februar 2022
  • Akkreditering – ny søknadsfrist høsten 2022

I dette webinaret vil dere få informasjon om enkeltstående prosjekt som har søknadsfrist i februar. Enkeltstående prosjekter gir samme mobilitetsmuligheter som akkrediteringer, men i motsetning til akkreditering som gir et medlemskap gjennom hele programperioden, er de enkeltstående prosjektene av kortere varighet (6-18 måneder), og det er også en begrensning på 30 mobiliteter i et enkeltstående prosjekt.

Enkeltstående prosjekter er en god mulighet for nykommere eller institusjoner som ønsker å gjennomføre et begrenset antall mobiliteter i løpet av en avgrenset periode.

Her kan du lese mer om mulighetene innen Erasmus+:

Webinaret er åpent for alle og er rettet mot dere som har hatt eller planlegger mobilitetsprosjekter innenfor skole- og barnehagesektoren, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring, samt dere som har vært involvert i skoleutvekslingspartnerskap.

Institusjoner som allerede har fått innvilget en akkreditering kan ikke søke enkeltstående prosjekter.

 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. jan. 2022 14:00
Til: 24. jan. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Vi kommer til å gjennomføre ett felles informasjonswebinar for alle sektorer. Webinaret vil bestå av en innledende presentasjon, samt tid til spørsmål og svar.

Du trenger ikke å melde deg på. Du deltar ved å følge lenken. Vi bruker zoom som webinarplattform.

Webinaret blir tatt opp og gjort tilgjengelig i ettertid.