Søkerveiledning: Erasmus+ småskalapartnerskap

Velkommen til søkerveiledning for småskalapartnerskap innen Erasmus+.

Vi arrangerer søkerveiledning for søkere til småskalapartnerskap. Tidligere informasjons- og søknadsskrivingswebinar erstattes med informasjonsmoduler i korte, tematiske videoer samt en individuell søkerveiledning 14. og 15. februar.

Hver søker får tildelt 20 minutter veiledningstid. 

Her inviterer vi alle med en prosjektidé til dialog rundt utlysning og tildelingsprosess, og det blir anledning til å få tilbakemeldinger og stille spørsmål.

Det forutsettes at deltakerne har gjennomgått informasjonsmodulene om småskalapartnerskap i forkant av det digitale møtet. Modulene finnes både i video- og tekstformat. 

Ved å melde deg på søkerveiledning får du etter kort tid tilsendt epost med bekreftelse på tidspunkt for individuell veiledning. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til erasmuspluss@hkdir.no eller kontaktperson for din sektor:
 
Fag- og yrkesopplæringen (VET)
Sissel Havstein 
sissel.havstein@hkdir.no
 
Barnehage og skole (SCH)
Hilde Storhoug
hilde.storhoug@hkdir.no
 
Voksnes læring (ADU)
Maren Evensen
maren.evensen@hkdir.no

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. feb. 2023 14:00
Til: 15. feb. 2023 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no