Søkerseminar for Erasmus+ Mobilitet for grunnopplæringen

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre mobilitetsprosjekter til andre europeiske land. 8. januar 2020 arrangerer Diku søkerseminar for alle som forbereder en mobilitetssøknad.

Last ned programmet her

8. januar 2020 arrangerer Diku søkerseminar for alle som forbereder en mobilitetssøknad. Seminaret finner sted i Thon Conference Universitetsgata sine lokaler i Universitetsgata 26 gate i Oslo.

På seminaret vil vi gi en grundig gjennomgang av hva som kjennetegner en god søknad, hvordan søknadsskjemaene fungerer samt begrepsavklaringer. Vi vil også kunne bistå med veiledning.
Seminaret vil ta for seg mobilitetsøknader som omfatter

  • Mobilitet for elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring og fagskole
  • Mobilitet for ansatte innen fag- og yrkesopplæring og fagskole
  • Mobilitet for ansatte i skoler og barnehager
  • Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen

Målgrupper

Alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt samarbeid kan delta. Deltakere kan for eksempel jobbe i barnehage, grunnskole, videregående opplæring (studieforberedende og yrkesfaglig), på opplæringskontor, fagskoler, lærebedrifter eller med voksnes læring. Du kan også jobbe med voksenopplæring i den uformelle sektoren.
Det er en fordel om du har en konkret prosjektidé - helst en prosjektskisse.

Ta gjerne med egen PC!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. jan. 2020 09:30
Til: 8. jan. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
nadia.brahimi@diku.no
Praktisk informasjon:

Ingen deltakeravgift. Reise må dekkes av hver enkelt deltaker.