Seminar om Erasmus+ i grunnopplæringen 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gleden av å invitere alle nye og pågående Erasmus+-prosjekter til erfaringsseminar i Bergen 26.-27. september. Seminaret omhandler prioriteringene i Erasmus+, særlig rettet mot inkludering og bærekraft.

Arrangementet vil være et tematisk seminar som i hovedsak omhandler prioriteringene i Erasmus+, særlig rettet mot inkludering og bærekraft. I løpet av disse to dagene vil det også legges til rette for erfaringsutveksling mellom prosjektene.  
Seminaret er for pågående mobilitets- og partnerskapsprosjekter i Erasmus+ (KA1 og KA2) innenfor barnehage, skole, fag- og yrkesopplæring samt voksnes læring. 

Praktisk informasjon og veiledning knyttet til prosjektstyring, kontrakter og økonomi vil ikke gjennomgås i dette seminaret, men blir gjort tilgjengelig i webinarer eller videoer på våre nettsider. Separat informasjon om dette vil bli sendt ut til alle prosjekter.

Deltakelse på seminaret er frivillig, HK-dir dekker deltakelse og overnatting for maksimalt 2 personer per organisasjon. Reisekostnader må deltakere dekke selv.  

Seminaret er relevant for både mobilitets- og partnerskapsprosjekter (KA1 og KA2) rettet mot barnehage, skole, fag- og yrkesopplæringen samt voksnes læring.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. sep. 2022 11:00
Til: 27. sep. 2022 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Ønsker du å delta på seminaret, så sett av tiden i kalenderen (vi begynner 11:00 og avslutter 14:00 dagen etter). Mer informasjon om påmelding og program vil publiseres på denne siden over sommeren, i tillegg til at vi sender ut informasjon til alle pågående KA1 og KA2-prosjekt.