Panorama webinar: Studentmobilitet og prosjektsamarbeid med Canada

Er du interessert i å samarbeide med Canada om utdanning og forsking? Lurer du på muligheter for praksissamarbeid eller samarbeid med arbeids- og næringsliv i Canada? Da kan dette webinaret være noe for deg.

Panorama webinar: Studentmobilitet og prosjektsamarbeid med Canada

 

Canada er inkludert i Panorama-strategien som et av Norges  prioriterte samarbeidsland utenfor Europa.

Norge og Canada har felles nærings- og forskningsinteresser, blant annet innen marin forskning, energi og miljø, materialteknologi og nordområde/polarstudier. Et særtrekk ved Canadas høyere utdanningssystem er en etablert og systematisk tilnærming til erfaringsbasert læring. Canada er mye omtalt for sin særegne Cooperative Education-struktur, som kombinerer studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå med praksis i arbeidslivet. Involvering av aktører i arbeids- og næringsliv i utdanningen har stort potensial i Norge. Norske utdanningsinstitusjoner og bedrifter kan hente mye kunnskap og motivasjon i møte med kanadiske samarbeidspartnere. 

Målgruppen for webinaret er utdanningsinstitusjoner og fagmiljø som enten har pågående samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Canada.

Kunnskap om utdanningssektoren og erfaringer fra norske institusjonar som allerede har samarbeid i Canada vil bli delt under seminaret. Ulike former for samarbeid vil bli presentert. Videre blir det lagt til rette for spørsmål fra deltakerne.

Her finner du mer informasjon om UTFORSK,  INTPARTErasmus+ global mobilitet i høyere utdanning

Agenda: 

14:00-14:05

Introduksjon av Panorama og UTFORSK fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse v/Synne Lysberg  

14:05-14:15

Status for utdanningssamarbeid mellom Norge og Canada, og hvordan uteapparatet kan legge til rette for samarbeid  v/ Radina Trengereid,  spesialutsending forskning og høyere utdanning i USA og Canada

14:15:14:20

Hvordan kan den kanadiske ambassaden bidra til å legge til rette for utdanningssamarbeid, v/ Bjørn Petter Hernes, Seniorrådgiver for kultur og utdanning, Embassy of Canada to Norway

14:20-14:50

Panel discussion: How to build on established research networks / projects to include educational activities and student mobility.

  • Morten Edvardsen (NORD) 
  • Astrid Folldal (NHH)  
  • Kate Sellen/Michelle Wyndham-West (OCAD university)
  • Lisebet Skeie Skarpaas (OsloMet)

14:50-15:15

Spørsmål

 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. feb. 2022 14:00
Til: 16. feb. 2022 15:15
Spørsmål?
Send en e-post til
Synne.Lysberg@hkdir.no