Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027

Velkommen til lansering av ny programperiode for Erasmus+ onsdag 24. mars. 

Plakat jente som ser inn i kamera og holder en bok

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Med et budsjett på hele 265 milliarder kroner for perioden 2021-2027, skal det bidra til å skape et mer inkluderende, mer digitalt og et grønnere Europa. 

Sentrale tema under lanseringskonferansen for ny programperiode vil være: 

  • Slik blir det – presentasjon av Erasmus+ 2021-2027 
  • Slik lykkes du – resultater så langt og hvordan lykkes enda bedre
  • Slik hjelper vi deg – hva tilbys av veiledning og hvor finner du mer informasjon

Konferansen er for deg som jobber med internasjonalt samarbeid på alle nivåer innen utdanning, opplæring, sport og ungdomssektoren. 

Et mer detaljert program vil bli lagt ut på denne siden nærmere konferansen. 

Arrangører er Diku, nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), nasjonalt kontor for ungdomsdelen. 

Les mer om Erasmus+

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. mar. 2021 10:00
Til: 24. mar. 2021 11:30
Spørsmål?
Send en e-post til
anja.kandal-wright@diku.no
Praktisk informasjon:

Arrangementet blir strømmet og opptak av konferansen blir lagt ut på denne siden i etterkant.