Informasjonswebinar om Erasmus+ Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

Europakommisjonen organiserer webinar om utlyste midler til Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.

I dette webinaret får deltakerne informasjon om utlysningen, og det vil også bli mulighet til å få svar på spørsmål.

Webinaret sendes via Europakommisjonens nettsider tirsdag 5. november fra 11. - 12.30.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 5. nov. 2019 11:00
Til: 5. nov. 2019 12:30
Spørsmål?
Send en e-post til
ragnhild.berg@diku.no