Informasjonswebinar om Erasmus+ partnerskap for idrett.

Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte om muligheter i Erasmus+ for tiltakene som gjelder idrett. 

Se opptak av webinaret:

Last ned presentasjonen:

I dette webinaret deler vi informasjon om Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap, og hvilke muligheter som finnes i søknadsåret 2022 for idrettssektoren. 

Småskalapartnerskap 

Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektene varer 6-24 måneder, krever kun to samarbeidspartnere og har enklere administrative retningslinjer. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor idrett.  Småskalapartnerskap skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonenes premisser.

Samarbeidspartnerskap

Det er mulig for alle organisasjoner å danne små, mellomstore og store partnerskap. Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen vil fortsatt være å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging. Sammenliknet med småskala partnerskap, er samarbeidspartnerskapene større og vil ha et økt fokus på mål- og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling.

Delta også på søkerwebinar for Erasmus+ Idrett.

Torsdag 10. februar 2022 fra kl. 14:00-15:30 arrangerer vi også et søkerwebinar for de to nye tiltakene. Mer informasjon kommer.

Webinaret blir tatt opp!

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at HK-dir skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.  
Dette er valgene du har som deltaker: 

  • Du kan skru av lyd og video 
  • Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym 
  • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post  
  • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger

Hva skjer med opptaket? 

  • Video og lyd blir en del av opptaket 
  • Chat blir ikke en del av opptaket 
  • Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret 
  • Opptaket blir lagret og delt via www.hkdir.no og slettes etter 12 måneder 
  • HK-dir sin kommunikasjonsansvarlig har tilgang til opptaket
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 20. jan. 2022 14:00
Til: 20. jan. 2022 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no