Informasjonsmøte om småskalapartnerskap i Erasmus+

Velkommen til digitalt informasjonsmøte om småskalapartnerskap i Erasmus+.  

Småskalapartnerskap egner godt for nye eller uerfarne søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor utdanning og kompetanseutvikling.

Partnerskapene varer mellom 6-24 måneder og krever kun to samarbeidspartnere.  

Digitale informasjonsmøter vil bli gjennomført torsdag 16. september 2021 på følgende tidspunkt for de ulike sektorene:  

14:00 – 14:30 – Barnehage og skole  
14:45 – 15:15 – Voksnes læring  
15:30 – 16:00 – Fag- og yrkesopplæringen 

Prosjektutlysningen til småskalapartnerskap har særlig fokus på temaer som klimaendringer og bærekraft, inkludering, demokratisk deltakelse og digitalisering. 

Småskalapartnerskap kan være relevant for de som har jobbet med interessante tematikker i tidligere prosjekter og som ønsker å jobbe videre med europeiske partnere.  

Vi vil følge opp med søkerwebinarer for de som planlegger å sende inn en søknad i høst.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. sep. 2021 14:00
Til: 16. sep. 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no