eTwinning-seminar: "Multilateral Seminar Early Childhood Education and Care"

17.-19. mars sender eTwinning Norge to barnehagelærere til Marseille i Frankrike på workshop. Kanskje du er en av dem som får reise for å lære mer om hvordan du kan samarbeide digitalt og internasjonalt med andre barnehager i Europa?

Last ned programmet her

Målgruppen for workshopen er barnehagelærere som er ønsker å lære om eTwinning, og hovedmålet med arrangementet er at du skal starte opp et eTwinning-prosjekt med en eller flere av de rundt 40 europeiske deltakerne på seminaret.

Arbeidsspråket vil være engelsk.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge ut to personer som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Deltakere som HK-dir velger får dekket kostnader til reise, hotell og kursavgift.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 17. mar. 2023 15:00
Til: 19. mar. 2023 12:30
Spørsmål?
Send en e-post til
etwinning@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.