eTwinning 2022 - Nordic BeNeLux-seminar for barneskolelærere i Brugge, Belgia

Bli med på lærerikt seminar 13.-15. oktober i Brugge, Belgia hvor fokus vil være årets eTwinning-tema "Our future: beautiful, sustainable, together."

Om seminaret

Inkludering, bærekraft og inspirerende fysiske og digitale læringsmiljøer er sentrale for å skape mening, deltakelse og lærelyst hos elevene. Bli med lærere fra de nordiske landene samt Belgia, Nederland og Luxembourg, og lær mer om årets eTwinning-tema: ”Our future: beautiful, sustainable, together.” 

I løpet av de tre seminardagene, får du utveksle erfaringer og starte samarbeid med lærere fra andre land i Europa. Ved å lære av andre kan du utvikle undervisningen i klasserommet ditt. Deltakende lærere forventes å gjennomføre minst ett eTwinning-prosjekt som et resultat av deltakelsen på seminaret.

Påmelding

Meld din interesse innen 22. september kl. 12.00. Vi har tre plasser på seminaret, og deltakerne som HK-dir velger ut, får dekket kostnader til reise, hotell og kursavgift.

 

Les mer om eTwinning på HK-dir sine nettsider og på Europakommisjonens nettsider.

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 13. okt. 2022 13:30
Til: 15. okt. 2022 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
etwinning@hkdir.no