Erasmus+ tematisk seminar – Fremmedspråkundervisning

Underviser du i fremmedspråk? Har du lyst å piffe opp undervisningen din og treffe lærere fra hele Europa? Da kan et Erasmus+- seminar om akkurat det temaet være for deg!

Last ned programmet her

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Estland arrangerer i april 2023 seminaret "Expanding horizons in language learning”  i Tallinn. I tillegg til faglig input legger også seminaret til rette for nettverksbygging innen Erasmus+. 

Seminaret er hovedsakelig rettet mot fremmedspråklærere som jobber i barneskoler, ungdomskoler og videregående skoler (både stud.spes. og fag og yrkesopplæring). Alle deltakere bør være interesserte i og ha både myndighet og mulighet til å starte et Erasmus+-prosjekt (samarbeidsprosjekt).

Arbeidsspråket på seminaret er engelsk, og det vil komme deltakere fra hele Europa. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Fortrinn gis til institusjoner som ikke har erfaring med Erasmus+. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta aktivt på hele seminaret.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 25. apr. 2023 16:30
Til: 27. apr. 2023
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.