Erasmus+ søker- og kontaktseminar - Akkreditering i Erasmus+

I Erasmus+ 2020-2027 er det mulig å bli en akkreditert institusjon. Er du akkreditert vil du få finansiering for mobilitetene dine hver gang du sender en søknad. Ved å levere en strategisk søknad sparer du mye tid når du skal søke om midler.

Grunnet stor interesse for søkerseminaret på Malta har vi satt opp et tilsvarende seminar i Bergen.

30. - 31. august 2022 kan du delta på et søkerseminar som vil hjelpe deg videre når du skal søke om akkreditering for din institusjon ved neste søknadsfrist (medio oktober 2022). Sammen med deltakere fra hele Norge vil du etter endt seminar sitte igjen med en påbegynt søknad. Seminaret har særlig fokus på den delen av søknaden som heter "Objectives" samt din rolle som koordinator av en akkreditering. 

Deltakeren som skal være med er den som skal koordinere søknaden/prosjektet på sikt. Målgruppen er barnehager, skoler, vgs, skoleeiere og voksenopplæringsinstitusjoner som ønsker å satse langsiktig på mobilitet i Erasmus+. Søkerseminaret er også for dem som ikke fikk godkjent sin søknad ved forrige søknadsfrist.

Deltakerne som blir valgt ut forplikter seg til å delta på hele arrangement. Merk at det er 2 dager i Bergen og en digital dag 3-4 uker senere (30. - 31. august + 28. september kl. 09:00 - kl. 14:00). Det er meningen at deltakeren skal gjøre hjemmelekser ved egen institusjon mellom de to samlingene.

Søkerseminaret er på norsk og akkrediteringssøknaden kan skrives på norsk. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil sponse deltakelse til 1 person per institusjon. Institusjonen som har en deltaker som deltar i hele seminaret (både den fysiske og den digitale delen av seminaret), vil få et stipend fra € 250 til € 650 avhengig av hvor i landet institusjonen befinner seg. Satsene finner du i påmeldingsskjemaet. Institusjoner kan velge å sende flere deltakere, men kan kun få utbetalt et stipend. Deltakeren booker selv reise og overnatting.

Meld din interesse her innen 21. august 2022 kl 12:00

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 30. aug. 2022 10:00
Til: 31. aug. 2022 16:30
Sted:
Bergen
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no