Erasmus+ seminar – Utfordringer og muligheter i mobilitetskonsortier: et seminar for koordinatorene

HK-dir legger til rette for at koordinatorer av mobilitetskonsortier (akkreditering KA120-SCH, KA120-VET, KA120-ADU) treffes og utveksler erfaringer om hvordan dere jobber med deres prosjekter.

HK-dir arrangerer seminaret «Consortium: Challenges and opportunities». Arrangementet vil gi deg anledning til å dele hvordan du jobber med dine prosjekter med andre konsortium-koordinatorer.

I tillegg blir det også tid til å utveksle informasjon om institusjonene man koordinerer prosjektene for og kanskje sette i gang nye samarbeid?

Seminaret vil foregå på engelsk i vakre Hardanger. Det kommer deltakere fra hele Europa. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 12 personer (maks én deltaker per akkreditert konsortium) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta aktivt på hele seminaret.

Interessert i å delta? Fyll ut interesseskjemaet. Da får vi en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta. Husk å finne fram akkrediteringsnummeret til din institusjon, det trenger du når du fyller ut skjemaet!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 28. mar. 2023 15:00
Til: 31. mar. 2023 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.