Erasmus+ seminar – Inkluderende læring ved hjelp av IKT i klasserommet

Har du lyst å få nye ideer og utvikle metoder og ferdigheter til å bruke IKT-verktøy for å drive inkluderende undervisning? Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Finland og Mikkeli kommune arrangerer seminar om temaet. Du får blant annet får høre siste nytt på feltet fra finske forskere, og forhåpentligvis treffer du også skoler som du kan innlede et Erasmus+-samarbeid med.

Last ned programmet her

I april 2023 kan du delta på " Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning " - et internasjonalt seminar som vil gjøre deg bedre kjent med begreper som «”outsiderhood”, positive education, new literacies as well as inclusive pedagogies and digitally supported learning». Seminaret legger også til rettet for nettverksbygging innen Erasmus+.

Arrangementet er rettet mot spesialpedagoger, kontaktlærere, faglærere og skoleledere i grunnskolen (elever er mellom 6 og 15 år) og finner sted i Mikkeli, Finland. Det vil komme deltakere fra hele Europa. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som får delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Fyll ut interessemelding!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 18. apr. 2023 18:00
Til: 21. apr. 2023 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.