Erasmus+ opplæring – Helt ny i Erasmus+

Har du hørt om Erasmus +, om internasjonale læringserfaringer og utveksling av beste praksis, men aldri hatt mot til å gå inn i denne verden? Ingen grunn til bekymring, vi har alle vært der!
 

Erasmus+-kontoret i Romania arrangerer kurset «First Step First» for deg som kan tenke deg å lære mer om Erasmus+-programmet.

5. - 9. september 2022 kan du delta på et internasjonalt seminar og sammen med deltakere fra hele Europa få mer informasjon om Erasmus+, lære om hvordan du kan finne partnere, lære om å strukturere et prosjekt, lære elementer av prosjektledelse, høre om de spesifikke aktivitetene i Erasmus+, osv.

Dette kurset er for deg hvis du representerer en liten organisasjon innen skole, yrkesutdanning eller voksenopplæring, og henvender deg til inkluderende aktiviteter eller jobber med sårbare målgrupper.

Opplæringen er på engelsk, og skjer i Bucharest, Romania.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar ikke i seminaret. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. HK-dir dekker reise, opphold og seminaravgift.

Fyll ut interesseskjemaet, og gi oss en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta.

Meld din interesse her innen 01. august 2022 kl 12:00
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 29. aug. 2022 19:00
Til: 2. sep. 2022 09:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.