Erasmus+ kontaktseminar: småskalapartnerskap - klimaendringer

Vårt kypriotiske Erasmus+ søsterkontor arrangerer et kontaktseminar for representanter fra ungdoms- og videregående skole som kan tenke seg å knytte internasjonale småskalapartnerskap innenfor temaet "klimaendringer"

I november 2021 kan du delta på det internasjonalt kontaktseminaret  "Climate Change - A contact seminar for Small Scale Projects". Kontaktseminaret vil hjelpe deg et godt stykke når din skole skal søke midler til å utvikle et lite partnerskap med én eller flere andre europeiske skoler.

Sammen med deltakere fra hele Europa vil du etter endt seminar sitte igjen med en påbegynt søknad.

Seminaret tar deg gjennom alle stegene som må til for at din søknad får finansiering ved neste søknadsfrist (våren 2022).

Du vil også treffe representanter fra andre skoler som vil jobbe med samme tema, og vil kunne finne samarbeidspartnere. 

Deltakere er både fra ungdomsskoler og videregående skoler. Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men skolen du representerer skal ha lyst til å starte et samarbeid rundt temaet "klimaendringer" 

Søkerseminaret er på engelsk og planlegges fysisk på Kypros. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil sende inntil tre personer (maks én deltaker fra hver institusjon) til Kypros. 

Utvalgte deltagere får dekket kostnader til reise, opphold, overnatting og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Send inn en interessemelding dersom du ønsker å delta. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 3. nov. 2021 09:00
Til: 5. nov. 2021 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Gaelle.Bozec@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.