Erasmus+ kontaktseminar – Økologisk bærekraft, bærekraftige prosjekter og institusjoner (voksnes læring)

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Tyskland arrangerer kontaktseminaret "Going green in Erasmus+: Project development and mobilities in the field of ecologic sustainability in adult education".

Last ned programmet her

I mai 2023 kan du delta på kontaktseminar om kontaktseminar om økologisk bærekraft og bærekraftige prosjekter og institusjoner (voksnes læring)

Kontaktseminaret gir  deltakerne mulighet til å lære av hverandre, og legger til rette for nettverksbygging innen Erasmus+ (partnerskap (KA2) og mobilitet (KA1).


Kontaktseminaret er for representanter fra relevante institusjoner som er aktive innen voksenopplæringssektoren. Alle deltakere bør være interesserte i og ha myndighet og mulighet til å starte et Erasmus+-prosjekt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 2 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Nykommere innen Erasmus+ oppfordres til å melde inn sin interesse og vil bli prioritert. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. mai 2023 15:00
Til: 26. mai 2023 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet. Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.