Erasmus+ kontaktseminar: Language teaching and learning in Adult Education

28. september - 01. oktober 2020 kan du delta på et seminar i Leuven, Belgia. Her kan man lære mer om utfordringen i det EU-avtalte målet om at enhver europeer skal kunne lære to fremmedspråk . Hvordan kan voksne elever stimuleres til å forbedre sin leseferdighet og/eller lære flere språk? Hvordan kan språkundervisningen forbedres?

Goal of the contact seminar:

- To raise the number of high quality cooperation projects sharing best practices, discussing ideas for new projects, preparing drafts of applications for the successor of the Erasmus+ programme in the domain of Adult Education about the theme of the contact seminar.

- To develop Learning Mobility activities for staff in Adult Education in which language teachers are stimulated to learn innovative strategies and methodologies in the field of language learning and teaching via jobshadowing/study visit.

 

TARGET GROUP and PROFILE OF THE PARTICIPANTS

We welcome all organisations working on the improvement of adult learners’ literacy and foreign language competences in  formal or non formal adult education. The participants must be able to engage their organisation in an Erasmus+ (or its successor’s) partnership.

 

Seminaret vil foregå på engelsk.

Av de som melder sin interesse vil Diku sende to deltakere til seminaret. Deltakerne som velges ut, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Arbeidsgiveren din dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

De som ønsker å delta må fylle ut en interessemelding innen 5. juli 2020, kl 12.

Les mer om kontaktseminaret her.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 28. sep. 2020
Til: 1. okt. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no