Erasmus+ kontaktseminar i Belgia – Inkludering

Kontaktseminar er ideelt når du vil starte et internasjonalt samarbeid. På kontaktseminaret i Belgia vil du få mulighet til å dele egne erfaringer og høre om andre sine, men først og fremst få mulighet til å skape et prosjekt rundt temaet inkludering, og det med støtte fra Erasmus+.

Last ned programmet her

I september 2022 kan du delta på "Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities". Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Belgia (flamsk-talende) arrangerer et kontaktseminar som legger til rette for samarbeid på tvers av landegrenser om temaet.

Seminaret er for de som jobber med og for voksne. Deltakere i seminaret skal ha ingen eller veldig lite erfaring innen Erasmus+-programmet. Det legges vekt på muligheter og regler i Erasmus+. Den som reiser skal ha fått fullmakt fra sin organisasjon til å starte et Erasmus+-prosjekt. 

Arrangement er på engelsk og finner sted i Leuven, Belgia. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 2 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar ikke i seminaret. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Fyll ut interesseskjemaet, og gi oss en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. sep. 2022 15:00
Til: 29. sep. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.