Erasmus+ kontaktseminar i Belgia – digital læring for voksne

Kontaktseminar er ideelt når du vil starte et internasjonalt samarbeid. På kontaktseminaret i Belgia vil du først og frem få mulighet til å skape et prosjekt rundt et tema, og det med støtte fra Erasmus+.

Last ned programmet her

I november 2022 kan du delta på "Digital learning for adult learners ". Nasjonalkontoret for Erasmus+ i flamsk-talende Belgia arrangerer et kontaktseminar som legger til rette for samarbeid på tvers av landegrenser om temaet. 

Seminaret er for deg som jobber med og for voksne: offentlige og private organisasjoner som er aktive innen fag- og yrkesopplæring for voksne. Deltakere i seminaret kan ha ingen eller veldig lite erfaring innen Erasmus+-programmet. Det legges vekt på muligheter og regler i Erasmus+. Den som reiser skal ha fått fullmakt fra sin organisasjon til å starte et Erasmus+-prosjekt. Målet er utforming av småskala partnerskap (KA210) med søknadsfrist i 2023.

Arrangement er på engelsk og finner sted i Antwerpen, Belgia. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar ikke i seminaret. HK-dir støtter deltakelse med refusjons av reiseutgifter og konferanseavgift (inkl. kost og losji). Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 7. nov. 2022 16:00
Til: 10. nov. 2022 09:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.