Erasmus+ kontaktseminar: elevmobilitet i skole

Vårt latviske Erasmus+ søsterkontor arrangerer et kontaktseminar for representanter fra barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole som ønsker å finne flere mottakerskoler for sine elever.
 

I oktober 2021 kan du delta på "A contact making seminar/training on the implementation of pupil mobility in School Education" - et internasjonalt kontaktseminar som vil hjelpe deg med å knytte kontakter med andre skoler. Den nyopprettede kontakten skal føre til elevmobilitet (eventuelt elevutveksling).

Seminaret er for representanter fra både barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler. Både de som er i gang med prosjekter, og de som ønsker å starte prosjekter kan delta på kontaktseminaret. Denne gangen er ikke kontaktseminaret for de som tenker å finne praksisplasser for sine fag- og yrkesfagelever eller lærlinger.

Søkerseminaret er på engelsk og skjer digitalt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil fire personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta.

Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Fyll ut interessemelding dersom du ønsker å delta.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. okt. 2021 09:00
Til: 28. okt. 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Gaelle.Bozec@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.