Erasmus+ kontaktseminar – Antirasismepraksis i voksenopplæringen

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Irland arrangerer kontaktseminaret "Re-thinking anti-racism practice in Adult Education". 

I april 2023 kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar om antirasismepraksis i voksenopplæringen.

Kontaktseminar belyser temaet rasisme og diskriminering, og vil gi deltakerne verktøy for å kunne jobbe med disse, og legger til rette for nettverksbygging innen Erasmus+ (både partnerskap (KA2) og mobilitet (KA1).

Kontaktseminaret er for representanter fra relevante institusjoner som er aktive innen voksnes læring. Alle deltakere bør være interesserte i og ha både myndighet og mulighet til å starte et Erasmus+-prosjekt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 2 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 19. apr. 2023 18:00
Til: 21. apr. 2023 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet. Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.