Erasmus+ konferanse – Bærekraft og digitalisering

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Tyskland arrangerer konferansen "Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” - A European Conference on the challenges of schools in the in the face of climate change and digitalization". 

Last ned programmet her

I mai 2023 kan du delta på " Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” - A European Conference on the challenges of schools in the in the face of climate change and digitalization". 

Konferansen belyser temaet og legger til rettet for nettverksbygging innen Erasmus+.

Konferansen er spesielt relevant for representanter fra skoler (fra barnehage til videregående skoler), lærerutdanningsinstitusjoner, skoleeiere eller koordinatorer av prosjekter. Alle deltakere bør være interesserte i å starte et Erasmus+-prosjekt (tema digitalisering og klima).

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 4 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 3. mai 2023 19:00
Til: 5. mai 2023 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet. Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.