Erasmus+ Internasjonalt seminar om koordinering av konsortium innen skolesektoren

Vil du lære hvordan du kan koordinere internasjonalt utdanningssamarbeid innen Erasmus+? Bli med på seminar om koordinering av konsortium innen skolesektoren.

Tittel: KA101 - Consortium - newcomers

Arbeidsspråk: Engelsk

Målgruppe: Representanter fra skolesektoren, fylkeskommunen, kommunen, Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) eller pedagogiske sentre som er underlagt kommunen. Deltakeren er personen som skal koordinere prosjektet.

Mer informasjon om arrangementet: Seminaret er relevant for deg som vil søke om å være koordinator for et konsortium innen Erasmus+ ansattmobilitet for skole og barnehage (KA101).

Bruk av konsortium er relativt nytt i skolesektoren. Konsortier gjør at flere skoler kan delta i Erasmus+, siden administrasjonen av prosjektet ikke lenger er skolens eget ansvar.

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager.

Fylkeskommuner, kommuner, Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) eller pedagogiske sentre som er underlagt kommunen, kan danne konsortium og sende sine ansatte på disse aktivitetene.

Diku vil invitere inntil ti norske deltakere. 

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold, overnatting og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Meld din interesse til Diku innen 10. november 2019 kl. 12. Potensielle deltakere vil få tilbakemelding fortløpende.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 2. des. 2019 12:00
Til: 4. des. 2019 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no