Erasmus+ - Inkludering av flyktninger i høyere utdanningsinstitusjoner

Hvordan kan institusjoner ved hjelp av Erasmus+ legge til rette for at en større andel flyktninger får tilgang til utdanning? Antallet fordrevne mennesker i verden øker stadig, men kun 6% av voksne flyktninger har tilgang til høyere utdanning.

Last ned programmet her

I oktober 2023 arrangerer det tyrkiske nasjonalkontoret for Erasmus+ seminaret "Inclusion of refugees into HE systems and the contribution of Erasmus+ Programme to this process.” Arrangementet legger til rette for læring om emnet og nettverksbygging. (Se utkast til program)

Målgruppen for seminaret er representanter fra Erasmus+-institusjoner som ønsker å inkludere flyktninger i egen institusjon. 
Søkerseminaret er på engelsk og finner sted i Gaziantep, Tyrkia, og det vil komme deltakere fra mange europeiske land. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar også i seminaret. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta aktivt på hele arrangementet. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har deltatt i tilsvarende seminarer før.

Fyll ut interesseskjemaet, og gi oss en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. okt. 2023 18:00
Til: 11. okt. 2023 20:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.