Erasmus+: Individuell mobilitet i høgare utdanning - oppstartsmøte

Vi inviterer til oppstartsmøte for 2023-prosjekta for Individuell mobilitet i høgare utdanning KA131.

20. juni inviterer vi til digitalt oppstartsmøte for KA131. Her vil det vere informasjon og dialog kring oppstart av 2023-prosjekta, og det vil bli moglegheit til å gje tilbakemeldingar og stille spørsmål. 

Målgruppe: Institusjonanes Erasmus+ kontaktpersonar eller personar ved institusjonane som har et særskilt ansvar for mobilitet i Erasmus+.

Prosjektoppstart for 2023 handlar om 2023-prosjektet som startar opp 1. juni. Alle Erasmus+-koordinatorar som jobbar med KA131 er velkommen til å delta, også dei som ikkje har søkt midlar i 2023. Vi vil ta opp aktuelle tema, svare på spørsmål og leggje til rette for diskusjon.  

Se video Erasmus+ mobilitet for nybegynnere (spilles i Panopto)

Presentasjon frå oppstartsmøtet for KA131 den 20. juni 2023.

Manus frå oppstartsmøtet for KA131 den 20. juni 2023

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 20. jun. 2023 12:30
Til: 20. jun. 2023 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
emilie.haugen@hkdir.no