Erasmus+: Inclusive Mobility

I april 2022 kan du delta på Inclusive Mobility - en internasjonal konferanse med deltakere fra hele Europa. 

Konferansen ønsker å være en åpen møteplass og gi muligheter til nettverksbygging. Konferansen ønsker også å legge til rette for at deltakere kan reflektere over sine behov rundt temaet.

Målet er å å få deg til å innhente mer kunnskap og verktøy som gjør deg bedre kjent med studentpopulasjonen og målgrupper, som gjør at du kan nå ut og øke antall personer med færre muligheter og fra underrepresenterte grupper som deltar i Erasmus+ mobilitet.

Konferansen passer for deg, HEI-representant, som jobber med inkludering, internasjonalisering, internasjonal mobilitet, studenter med nedsatte funksjoner, studie- og karriereveiledning samt ledelse.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil tre personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan du ta kontakt med Gaëlle Bozec, innen 10. februar 2022 kl. 12.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
10. feb. 2022 12:00
Tid:
Fra: 7. apr. 2022 10:00
Til: 8. apr. 2022 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Konferansen er på engelsk og skjer fysisk i Stockholm, Sverige.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.