Erasmus + 2021-2027: Søkerwebinar – akkreditering for mobilitet innen grunnopplæring

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet til å gjennomføre mobilitetsprosjekter til andre europeiske land. Med en akkreditering kan institusjoner regne med kontinuerlig deltakelse gjennom en syvårsperiode. 

I høst arrangerer Diku søkerwebinar for alle som forbereder en akkrediteringsøknad. Webinarene blir gjennomført på Zoom med mulighet for dialog underveis. Webinarene innenfor hver sektor vil være identiske og som deltaker kan man velge hvilket webinar man ønsker å delta på.

På webinarene vil vi gi en grundig gjennomgang av hva som kjennetegner en god søknad, hvordan søknadsskjemaene fungerer samt begrepsavklaringer. Vi vil også kunne svare på spørsmål.

Webinarene vil ta for seg akkrediteringssøknader som omfatter

Målgrupper

Alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt samarbeid kan delta. Deltakere kan for eksempel jobbe i barnehage, grunnskole, videregående opplæring (studieforberedende og yrkesfaglig), på opplæringskontor, fagskoler, lærebedrifter, med voksnes læring eller som skoleeier. Du kan også jobbe med voksenopplæring i den uformelle sektoren.

Tidspunkter

Webinarene blir gjennomført på følgende tidspunkt:

Akkreditering for mobilitet for elever, lærlinger og ansatte innen fag- og yrkesopplæring og fagskole

 • 29. september 10:00-11:00
 • 1. oktober 14:00-15:00
 • 5. oktober 13:00-14:00
 • 7. oktober 09:00-10:00

Akkreditering for mobilitet for elever og ansatte i skoler og barnehager

 • 29. september 09:00-10:00
 • 1. oktober 13:00-14:00
 • 5. oktober 15:00-16:00
 • 7. oktober 10:00-11:00

Akkreditering for mobilitet for ansatte i voksenopplæringen

 • 29. september 11:00-12:00
 • 1. oktober 15:00-16:00
 • 5. oktober 14:00-15:00

Påmelding

I påmeldingen indikerer du hvilke tidspunkt som kan passe for deg, så vil vi fordele deltakerne på de ulike webinarene når søknadsfristen har gått ut. Etter 25. september vil du motta en møteinvitasjon fra Diku.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 29. sep. 2020
Til: 7. okt. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
henrik.arvidsson@diku.no