Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell

Velkommen til webinar om en av de store endringene i ny programperiode for Erasmus+ 2021-2027: Den nye akkrediteringsmodellen innen grunnopplæring.   

Se opptak av webinarene

Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell - Skole

Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell - Fag- og yrkesopplæringen

Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell - Voksnes læring

 

Her finner du alle presentasjonene i PDF-format:

Det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 og programmet vil være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program.

En av de store endringene som kommer er den nye akkrediteringsmodellen innenfor grunnopplæring. Den vil gjøre det enklere med gjentatt deltakelse i programmet, og gi mulighet til å delta med et langsiktig og strategisk perspektiv.

Selv om mye av det kjente videreføres i den nye programperioden, er det også endringer som får konsekvenser for hvordan en planlegger og gjennomfører nye prosjekter. Vi ønsker derfor å invitere til informasjonswebinarer der vi vil gi sektorspesifikk informasjon med mål om å legge best mulig til rette for overgangen til ny programperiode.

Målgruppe

Webinarene er rettet mot dere som har hatt eller planlegger mobilitetsprosjekter innenfor skole- og barnehagesektoren, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring, samt dere som har vært involvert i skoleutvekslingspartnerskap.

Webinarene er åpne for alle som er interessert i å høre mer om den nye akkrediteringsmodellen, og særlig for dere som har deltatt i Erasmus+ tidligere gjennom tiltakene KA101, KA102, KA116, KA104 og KA229. 

Praktisk informasjon

Vi kommer til å gjennomføre tre like informasjonswebinarer per sektor slik at en kan velge det tidspunktet som passer best. Webinaret vil bestå av en innledende presentasjon, samt tid til spørsmål og svar.

Du trenger ikke å melde deg på. Du deltar ved å følge lenken som er oppgitt ved det webinaret/webinarene du ønsker å delta på. 

Onsdag 2. september:

09:00-09.45: Voksnes læringhttps://diku.zoom.us/j/63822634837
10:00-10:45: Fag- og yrkesopplæringhttps://diku.zoom.us/j/63073794784
11:00-11:45: Skole og barnehagehttps://diku.zoom.us/j/63967986577
  
13:00-13:45: Voksnes læringhttps://diku.zoom.us/j/69359484643
14:00-14:45: Fag- og yrkesopplæringhttps://diku.zoom.us/j/62629047309
15:00-15:45: Skole og barnehagehttps://diku.zoom.us/j/67600353421

 

Torsdag 3. september:

09:00-09.45: Voksnes læringhttps://diku.zoom.us/j/62262463237
10:00-10:45: Fag- og yrkesopplæringhttps://diku.zoom.us/j/63669903392
11:00-11:45: Skole og barnehagehttps://diku.zoom.us/j/68231935330

 

Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 2. sep. 2020
Til: 3. sep. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
anne.skibenes@diku.no