Erasmus+ 2021-2027: Europeiske universiteter

Vi vil med dette invitere Erasmus+-koordinatorer og andre interesserte til å delta på webinar om Europeiske universiteter. Målgruppen er potensielle nye søkere.

Vi får henvendelser fra norske institusjoner innen universitets- og høyskolesektoren som vurderer å søke om midler for å delta i dette prestisjefylte initiativet. 

Vi inviterer derfor til dette webinaret der vi vil dele ulike erfaringer og perspektiver, slik at potensielle søkere forberedes til å søke om midler når utlysningen kommer (forventes i november). 

Målet med webinaret er å informere om status med Erasmus+-tiltaket «Europeiske universiteter» (EUI) pr. oktober 2021.

Agenda

 • Velkommen v/ Vidar Pedersen (HK-dir)
 • Konsultasjoner med Europakommisjonen og status for EUI-utlysning 2022 v/ Veronika Kupriyanova (ACA)
 • Erfaringer med utformingen av EUI-søknader: 
  • Hvordan bli med i en eksisterende allianse? Forthem-alliansen v/ Clare Jortveit (UiA)
  • Hvordan skrive en fremragende EUI-søknad? ECIU-alliansen v/ Trym N. Holbek (UiS)
 • Erfaringer med evalueringen av EUI-søknader:
  • Hva er en god EUI-søknad? v/ Odd Bjørn Ure (evaluator v/Europakommisjonen
 • Veien videre v/ Vidar Pedersen (HK-dir)

Mer informasjon

For mer detaljert informasjon ta gjerne ta kontakt med ieva.serapinaite@hkdir.no og/eller ragnhild.berg@hkdir.no.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 20. okt. 2021 10:00
Til: 20. okt. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
ieva.serapinaite@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Webinaret blir tatt opp og publisert på denne siden i etterkant.