Digitalt søkerseminar - akkreditering i Erasmus+

Vi arrangerer et digitalt søkerseminar for institusjoner som planlegger å søke akkreditering i Erasmus+ høsten 2023 innenfor skolesektoren, fag- og yrkesopplæringen og voksnes læring.

Målgruppen er barnehager, skoler, skoleeiere og voksenopplæringsinstitusjoner som ønsker å satse langsiktig på mobilitet i Erasmus+.

Arrangementet vil være åpent for institusjoner som har påbegynt et søknadsskjema i Erasmusportalen. De som har påbegynt søknadsskjema innen 12. september vil få tilsendt en egen invitasjon med lenke til et Zoom-møte.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 19. sep. 2023 14:00
Til: 19. sep. 2023 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no