Bilateralt akademisk samarbeid mellom Frankrike og Norge

Ønsker du å starte et utvekslingssamarbeid med Frankrike innen høyere utdanning? Eller har du et samarbeid som du ønsker å utvikle og vil lære mer av andre? Da kan du melde deg på dette webinaret og få både nyttige tips og kontakter til et fremtidig samarbeid. 

I dette webinaret vil vi se nærmere på Norge og Frankrikes nasjonale strategier for utveksling – både praksis- og studentmobilitet. Norske og franske institusjoner for høyere utdanning vil presentere erfaringer og god praksis, og vi vil diskutere hvordan vi kan øke og utvikle dette samarbeidet. Dagen vil bli åpnet av representanter fra Campus France og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, etterfulgt av to rundebord med tid for diskusjon. På ettermiddagen vil det være mulig å komme i kontakt med franske institusjoner og avtale bilaterale møter.  

Møteplattformen vil åpne tirsdag 22. februar.  

Arrangementet er åpent for ansatte ved institusjoner som ønsker å opprette eller videreutvikle utdanningssamarbeid med Frankrike – enten som koordinator for internasjonale seksjoner eller fagansvarlig. 

Webinaret er arrangert av Institut français de Norvège og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i samarbeid med Campus France Paris. 

Webinaret holdes på Zoom (9-12) og B2Match (13-16). 

Detaljert program finnes her. 

Logo Institut Francais

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. mar. 2022 09:00
Til: 8. mar. 2022 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
unni.sagberg@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Digitalt

Program

kl.9-12 Faglig program

kl.13-16 B2B Matchmaking