Åpen time om søknader om Erasmusmobilitet i grunnopplæringen

Velkommen til åpen time om Erasmus+ mobilitetsprosjekter til andre europeiske land innen skole og barnehage, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring og idrett.

15. februar mellom 14:00 og 14:45 arrangerer HK-dir et åpent hus om Erasmus+ KA1-søknader. Her er det fritt frem å stikke innom hvis du har noen spørsmål om søknadsskjemaet eller andre ting knyttet til søknaden. HK-dir stiller med ett team av ansatte som kan svare på generelle spørsmål og også gi noe individuell veiledning.

Man kommer og går som man vil og ordet er fritt.

Det åpne huset retter seg til deg som skal søke mobilitetsprosjketer (enkeltstående eller som akkreditert institusjon):

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. feb. 2023 14:00
Til: 15. feb. 2023 14:45
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Vi bruker zoom som webinarplattform.

Møtet blir ikke tatt opp