Aktuelt
Aktuelt
05.02.2021

Utlysning Erasmus+-evaluatorer

Diku søker eksterne evaluatorer som kan bistå med evaluering av søknader og rapporter til Erasmus+-programmet.

Utlysningen gjelder for alle tiltak for Erasmus+ (KA1 Mobilitet og KA2 Partnerskap) og for alle utdanningssektorer. Evaluatorene må være forberedt på å jobbe med søknader og rapporter til prosjekter fra både tidligere programperiode (Erasmus+ 2014-2020) og ny programperiode (Erasmus+ 2021-2027).

Søknadsfrist: 28. februar 2021

Ønskede kvalifikasjoner

Diku ser etter evaluatorer med følgende kvalifikasjoner:

  • Kompetanse på barnehage, skole/grunnopplæring, fag- og yrkesopplæring, voksenopplæring og/eller høyere utdanning
  • Gode lese- og skriveferdigheter på både norsk og engelsk
  • God kunnskap om ett eller flere av temaene som er prioritert i Erasmus+-programmene (se Erasmus+ Programme Guide
  • Kjennskap til Erasmus+ og/eller andre typer internasjonale samarbeidsprogram er en fordel

Se våre nettsider for mer informasjon om Erasmus+ 2014-2020 og Erasmus+ 2021-2027, eller kontakt oss via e-post på erasmuspluss@diku.no.

Vilkår

Evaluatorer vil motta vederlag etter faste satser for tidsbruk medgått for å gjøre seg kjent med relevante programdokumenter og deltagelse på eventuelle introduksjonsseminar e.l., samt en fast sats per vurdert søknad basert på gjennomsnittlig tidsbruk per søknad. Vederlagssatsene følger de gjeldende satser for komitéarbeid i Statens personalhåndbok.

Evaluatorer som engasjeres av Diku, vil motta særskilte forespørsler om assistanse i god tid før evalueringsarbeidet skal påbegynnes. Slike forespørsler vil spesifisere antall søknader som det er ønskelig at evalueres, samt relevante frister og vederlagssatser. Alt evalueringsarbeid skjer ved bruk av Europakommisjonens nettbaserte søknads- og evalueringssystem.

For mer informasjon om hvilke vilkår som gjelder for eksterne evaluatorer, herunder krav til habilitet, konfidensialitet og offentlighet, se Dikus standardbetingelser for eksterne evaluatorer (engelsk utgave) (PDF).

Godkjente evaluatorer vil kunne bli forespurt om å gjennomføre evalueringer på vegne av Diku. Diku forplikter seg imidlertid ikke til å benytte seg av evalutorens tjenester. 

Slik søker du

En søknad om å bli ekstern evaluator for Erasmus+ må inneholde informasjon om hva som er din erfaring og hvilken kompetanse du har. Vi ønsker også en CV til søknaden din.

Søknaden skrives og sendes i vårt elektroniske søknadsskjema i Espresso. Følg denne lenken for å logge deg inn i Espresso og velg “External evaluators” blant utlysningene. Dersom du ikke har en brukerkonto i Espresso, kan du enkelt opprette en konto ved å klikke på Registrer ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er siste februar 2021. Søkere vil få beskjed om de blir godkjent som evaluator innen siste mars. 

Erasmus+ 2021-2027

Bli med på Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Aktiv Ungdom.
  • Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program.