Aktuelt
Aktuelt
17.01.2020

Unik kartlegging av innovative undervisningsopplegg

Høsten 2017 fikk prosjektet PECK to millioner kroner til å kartlegge og utvikle innovative arbeidsformer i naturfag, matematikk og morsmål. Resultatet er en bok full av inspirasjon til konkrete og praktiske undervisnings-opplegg. 

Prosjektleder og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Frode Olav Haara, blir rørt når han tenker på ett av eksemplene i boken. 

– Vi var på besøk på hos en skole i Danmark, som holdt til ikke langt fra et sykehjem. De hadde et opplegg allerede fra 1. klasse hvor grupper av barn dro på besøk til de eldre. Barna skaper verdi for de eldre – og seg selv, ved å lære å lese og skrive tydelig, og lære sanger som de eldre kan synge med på. Når en av de eldre dør, er familien så takknemlig for samarbeidet at to av barna blir nevnt i nekrologen. Det er det sterkeste eksempelet på hvordan skolebarn kan være en ressurs for lokalsamfunnet.

Ikke bare er det rørende, det går også rett inn i kjernen av det som kalles læring gjennom pedagogisk entreprenørskap – og som utdanningsforskere i Norge, Sverige og Danmark ønsket å kartlegge gjennom Erasmus+-prosjektet PECK. 

Seks grunnskoler (to fra hvert av de tre landene) og lærerutdanningsforskere fra de tre landene deltar i prosjektet.

– Vi ønsket å jobbe med skoler som profilerer seg på pedagogisk entreprenørskap. Finne fellestrekk, se hva som er likt på tvers av landene og hva man kan lære av hverandre. 

Ni personer som sitter rundt et bål og steker pølser

Ringvirkninger 

Arbeidet med å utvikle, kartlegge og samle kunnskap om konkrete og praktiske undervisningsopplegg som samtidig er skapende og utforskende, er ikke tidligere blitt gjort i skandinavisk sammenheng.

– Det er få skoler i Skandinavia som satser på pedagogisk entreprenørskap utover det å etablere og drive ungdomsbedrift, sier han. 

Haara håper derfor at deres arbeid kan få ringvirkninger langt utover de deltakende skolene. 

– Nye læreplaner er på trappene og skolene er forventet å gjøre store endringer i undervisningsoppleggene. I boken finnes et repertoar av undervisningsopplegg i naturfag, matematikk og morsmål som kan være til inspirasjon for andre som vil satse på entreprenørielle arbeidsmetoder. Vi håper det kan nå ut til mange skoleledere og lærere som ønsker å endre undervisningen. 

Prosjektet er organisert som et strategisk partnerskapsprosjekt med Høgskulen på Vestlandet som koordinator. Partnere i prosjektet er danske Via University College, Leikanger ungdomsskule, Feios skule, Kullaviksskolan Kungsbacka kommun, Hammerum Skole, Femmøller Efterskole og Särö skola. 

Tre grupper på tre personer sitter med ryggen til hverandre i et gruppearbeid.

– Vellykket strategisk partnerskap 

Prosjektet fikk tildelt to millioner kroner gjennom Erasmus+, og siden høsten 2017 har prosjektgruppen reist på tre studieturer, en til hvert av samarbeidslandene. 

Nå er prosjektet i sluttfasen, og Frode Olav Haara er både stolt og glad over hva de har fått til. Han trekker frem flere faktorer som har bidratt til et vellykket prosjekt.

– Det er en stor jobb å skulle koordinere et slikt prosjekt. Derfor ble det tidlig klart at vi på HVL skulle ta prosjektlederansvaret og søkeransvaret. Vi deltok på et søkerseminar i regi av Diku som vi hadde godt utbytte av. I tillegg har vi fått interne midler fra HVL til et arbeidsmøte i forbindelse med søknadsskrivingen. God støtte til økonomi og budsjettarbeid har gjort at vi har kunnet konsentrere oss om innholdet. 

Haara mener også det er viktig at Diku prioriterer å gi midler til at prosjektdeltakerne kan møtes.

– Vi har satset på god stemning i prosjektet. Det er kanskje litt flåsete sagt, men det er viktig at prosjektdeltakerne blir kjent slik at vi tør å ta de nødvendige diskusjonene.  

Og rådet til andre som ønsker å starte opp et partnerskap? 

– Jeg vil oppfordre andre lærerutdanninger til å gjøre det samme. Det er en fantastisk måte å få et bredere og dypere innblikk i hvordan skolene jobber og tenker. 

 

Mann i fotballdrakt

Interessert i å søke? 

Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser.

Les mer om mulighetene innen strategiske partnerskap her. 

Neste søknadsfrist er 24. mars 2020 innen kl. 12.

Påmeldingsfrist for neste søkerseminar er 30. januar 2020. Meld deg på her.