Aktuelt
Aktuelt
19.03.2021

Trøndelag topper listen over Erasmus+-tildelinger

Over 680 millioner kroner er tildelt norsk grunnopplæringssektor gjennom Erasmus+ i perioden 2014 til 2020. 

Kvinne i halvprofil smiler til kamera.

Det viser Diku-rapporten Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2020

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, er fornøyd med resultatene. 

– At Norge deltar i Erasmus+ skal bidra til at vi når målene i norsk utdanningspolitikk. Tallene viser at det er mulig for norske aktører å hente hjem betydelige midler til dette arbeidet, sier hun.

Melby ser gjerne en enda større deltakelse når en ny programperiode for Erasmus+ starter i 2021.  

– I grunnopplæringen ser vi klare paralleller mellom våre læreplaner, fagfornyelsen, og europeiske målsettinger og prioriteringer. Bærekraft, medborgerskap og demokrati er sentrale tema både i Norge og Europa. Jeg vil derfor oppfordre skolene til å engasjere seg i Erasmus+, ikke på toppen av alt annet, men som en integrert del av arbeidet med læreplanene.  

Bli med på lansering av Erasmus+ 2021-2027 onsdag 24. mars kl. 10

Forankring og prioritering

Diku-rapporten viser at Trøndelag fylkeskommune topper både listen over fylker som har fått tildelt flest midler per innbygger – og listen over største tildelte beløp. Drøye 122 millioner kroner har kommet trøndernes vei fra EU i perioden. 

I 2020 ble de dessuten tildelt et Senter for fremragende fag- og yrkesopplæring, en prestisjetung nysatsing i Erasmus+.  

Politisk forankring og prioritering på overordnet nivå gjennom mange år, er noe av grunnen til EU-suksessen, tror fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen, og internasjonal koordinator i Trøndelag fylkeskommune, Angelika Grande. 

– Internasjonalt samarbeid er et av de prioriterte arbeidsområdene i Trøndelag, med en gjennomgående forankring i de overordnede planverkene. I tillegg er aktiv deltakelse i internasjonale nettverk i Europa er en meget viktig faktor for å lykkes, mener de.

Økt budsjett gir økte muligheter 

Fra 2014 til 2020 har mer enn 23 000 elever og ansatte ved norske barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner reist på utenlandsopphold gjennom Erasmus+. I tillegg har norske aktører deltatt i 880 samarbeidsprosjekter. 

Fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen, er overbevist om at den gode trenden for Erasmus+ i Norge vil fortsette også i den nye programperioden. 

– Vi står nå på trappene til en ny syvårsperiode for programmet, med et budsjett på hele 26,5 milliarder euro. Det betyr nye muligheter til strategisk bruk av programmet. Det nye programmet byr på en del nye muligheter samtidig som de fleste av tiltakene vi kjenner fra før, videreføres uten store forandringer, sier han.   

Les mer om Erasmus+ 2021-2027