Aktuelt
Aktuelt
24.06.2021

Sveinung Skule skal lede Kompetansebehovsutvalget

Utvalget som skal finne ut hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i årene som kommer, er nå oppnevnt. Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge (snart Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), skal lede utvalget.

Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal i perioden 2021–2027 ledes av direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule. Utvalget består av 18 medlemmer, i tillegg til utvalgslederen, og utnevnes for to år av gangen. Fylkeskommunene har også en representant med.

KBU vil ha sitt sekretariat i Kompetanse Norge, som fra 1. juli 2021 blir en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Sveinung Skule blir da øverste leder for HK-dir, som skal bidra til større helhet og sammenheng i utdannings- og kompetansepolitikken, på tvers av fagskoler, høyskoler og universiteter.

– Det er et viktig oppdrag vi tar fatt på. Rett kompetanse på rett plass er helt sentralt for å løse de store samfunnsutfordringene, og for å skape et velfungerende arbeidsmarked. Jeg er glad for at partene i arbeidslivet, fylkeskommunene, og tung forskerkompetanse fra hele landet er representert i utvalget, og ser frem til å starte arbeidet, sier direktør Sveinung Skule.

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) blir opprettet 1. juli 2021.

Det vil bestå av Diku, Kompetanse Norge og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Universell, i dag tilknyttet NTNU, blir også en del av direktoratet. HK-dir vil også få oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). På sikt skal også en del av oppgavene til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) overføres til det nye direktoratet.