Aktuelt
Aktuelt
28.06.2021

Over 14 millioner euro i Erasmus+-midler

Diku har tildelt over 14 millioner euro i Erasmus+-midler innen mobilitet. Se alle tildelingene her. 

Tildelingene innen mobilitet er de første i ny programperiode for Erasmus+. Søknadsfristene gikk ut 18.mai, og søkertallene er positive til tross for den pågående koronapandemien.   

Innen høyere utdanning søkte 32 institusjoner om stipendmidler til totalt 5 373 studenter. Det er en økning på 23 prosent fra søknadstallene i 2020. I tillegg søkte institusjonene om totalt 1 513 mobiliteter for ansatte, en økning på 8 prosent.  

– Det er positivt at søkertallene innen høyere utdanning øker. Den pågående pandemien preger oss fortsatt, men det godt å se at norske utdanningsinstitusjoner satser på og ser viktigheten av internasjonalt utdanningssamarbeid, sier Diku-direktør Harald Nybølet. 

Se alle tildelingene her  

Høye ambisjoner i ny strategi 

I en fersk strategi legger Regjeringen opp til at enda flere skal søke om Erasmus+-midler de kommende årene.   

– Over 50 000 norske elever, studenter og ansatte har reist ut i verden gjennom Erasmus+. Vi ønsker at enda flere skal benytte seg av muligheten, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.   

Regjeringen har derfor lagt frem en strategi med fire mål for den norske deltakelsen i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet i perioden 2021–2027. 

– I strategien har vi for eksempel mål og tiltak knyttet til at vi ønsker at 30 000 studenter og 3 500 ansatte i barnehage og skole mulighet til å reise på utveksling i løpet av programperioden, sier Melby.   

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet