Aktuelt
Aktuelt
11.02.2021

Når kommer Erasmus+-utlysningen?

– Siste nytt fra Europakommisjonen er at utlysningen kommer i andre halvdel av mars, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.   

Ettersom budsjettforhandlingene i EU trakk ut i fjor høst, og man ikke ble enig om et nytt langtidsbudsjett før nærmere midten av desember, ble også beslutningsprosessene rundt EUs programmer som finansieres over langtidsbudsjettet forsinket.  

– Dessverre har vi ennå ikke fått Erasmus+-utlysningen for 2021, men Europakommisjonen sier nå at den skal komme i andre halvdel av mars. Vi er klar over at denne fristen har vært skjøvet på flere ganger tidligere, men vi regner informasjonen vi har fått nå som ganske sikker fordi flere regulatoriske forhold er på plass, sier han. 

Kortere tid fra utlysning til frist 

Med en såpass sen utlysning blir det kortere tid enn vanlig fra utlysning til søknadsfrist.  

– Vi antar at mobilitetsaktivitetene vil ha frist i begynnelsen av mai, mens partnerskapene først vil ha frist nærmere sommeren. Med en søknadsfrist tidlig i mai regner vi i Diku med at vi skal klare å tildele mobilitetsmidler før sommeren, slik at deltakere kan reise ut fra begynnelsen av skole- og studieåret.  

Evolusjon, ikke revolusjon 

Pedersen understreker også at selv om vi går inn i en ny programperiode, skjer det ingen revolusjon.

– Mange av de kjente aktivitetene vil fortsette, og mange kan planlegge søknader innenfor mobilitet og partnerskap med utgangspunkt i de tiltakene man kjenner fra før. Gjør man det, er man godt forberedt når utlysningen kommer og kan foreta eventuelle nødvendige tilpasninger ganske raskt. 

Når det gjelder helt nye, sentraliserte tiltak, håper og tror Pedersen at disse vil få søknadsfrist først utpå høsten en gang, slik at man har bedre tid til å forberede seg. 

Økt budsjett og nye muligheter 

Selv om utlysningen kommer sent, kommer den godt. Pedersen er overbevist om at den gode trenden for Erasmus+ i Norge med økt deltakelse vil fortsette også i den nye programperioden.  

– Budsjettet er økt betydelig sammenliknet med den forrige perioden, og programmet byr på en del nye muligheter samtidig som de fleste av de tiltakene vi kjenner fra før, videreføres uten store forandringer. Husk også at programmet løper i sju år og utlysningene vil komme årlig. Det er derfor mulig å planlegge langsiktig for hvordan man ønsker å bruke mulighetene Erasmus+ tilbyr. 

Følg med på diku.no 

Pedersen anbefaler å følge med på diku.no og ressurssiden vår om Erasmus+ 2021-2027 for oppdatert og kvalitetssikret informasjon.  

– Når utlysningen kommer, vil vi følge opp med webinarer og annen relevant informasjon ganske umiddelbart. Nettsidene vil selvsagt bli oppdatert, og vi har mange dedikerte medarbeidere som vil svare på spørsmål, forsikrer han. 

Erasmus+ 2021-2027

Bli med på Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Aktiv Ungdom.
  • Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program.