Aktuelt
Aktuelt
14.06.2021

– Ikke utsett, kom i gang

Solheimslien barnehage gikk i gang med et stort internasjonalt Erasmus+-samarbeid akkurat i det pandemien satte en stopper for all reising. Det har de ikke angret på.

– Vi hadde sett for oss masse reising, men sånn ble det jo ikke. Men å utsette på grunn av korona? Nei, det var liksom ingen vits. Og vi merket fort at dette var alle prosjektpartnerne enige om.

Mariell Wilhelmsen Vågen er barnehagelærer i Solheimslien barnehage. Barnehagen har 23 ansatte og for tiden 73 barn. Hun var ikke i tvil, Erasmus+-prosjektet skulle gjennomføres, tross korona. Sammen med de andre partnerne satte de i gang med det digitale prosjektet "ICT like 1,2,3" sammen med 5 barnehager. Disse er lokalisert i Estland, Slovenia, Lativa og Norge. 

– Vi liker jo litt å tro at vi er gode på digitale systemer her i Norge, men jeg ble skikkelig imponert over kollegene våre. For eksempel var de som kom fra en barnehage i Tallin skikkelig gode på digitale løsninger. Vi fulgte undervisning på Zoom der vi lærte mer om roboter og hadde digitalt gruppearbeid. Det har vært stor kreativitet i det internasjonale samarbeidet. Og det var veldig gøy, forteller barnehagelæreren.

Hovedmålet med prosjektet er at alle ansatte skal bruke digitale verktøy på en kreativ og innovativ måte sammen med barna, og fremme utviklingen av STEAM- skills (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Prosjektet varer i to år, frem til september 2022. 

Nysgjerrig på mulighetene i Erasmus+? Se flere prosjekteksempler her.

Robotene minsket språkbarrierer

Leder i barnehagen, Elisabet Rishaug, hadde lenge vært opptatt av å øke den digitale kompetansen hos personalet i barnehagen – og dette ønsket var utgangpunktet for deltagelsen i Erasmus+-prosjektet. Gjennom det internasjonale prosjektet har Solheimslien barnehage hatt søkelys på både matematikk og språk. 

– Vi har mange minoritetspråklige barn i denne barnehagen, forteller Rishaug og teller inntil 22 ulike språk. 

Lederen er opptatt av at barnehagen skal speile den verden barna lever i, og at det å være flerspråklig skal være en ressurs.

Barnehagelæreren og lederen så at digitale verktøy ga muligheten for å lage aktiviteter der de flerspråklige barna fikk slippe mer til og oppleve mestring på en helt ny måte, for eksempel ved å bruke roboter.

Vågen går for å hente robotene på oppfordring. Etter litt romstering fyker plutselig en kjempe stor grønn bille over kontorgulvet. 

– Wonderbug er vår mest populære robot, den har vi brukt masse både inne og ute. Store og små elsker den. Roboten har møtt barna om morgenen når de kommer, sier Mariell, og styrer roboten rutinert rundt på gulvet mellom sko og stolbein på møterommet. 

– Selv om alle ikke har den samme språklige kompetansen, får alle like mye ut av å bruke roboten og vi ser at barna hjelper hverandre i leken med roboten. 

Synes du det er vanskelig å få tak på de ulike tiltakene i Erasmus+ og hva som er dine muligheter? Da kan denne videoen være til hjelp for deg.

Ruster barna for fremtiden

– Jeg trodde jeg var en digital ressurs før vi satt i gang med prosjektet, men har lært så mye nytt av å samarbeide internasjonalt. Jeg har fått masse inspirasjon til prosjekter fremover, sier Vågen.

– Nå skal for eksempel alle de ansatte i barnehagen lære å lage animasjonsfilmer. Ikke bare er det veldig gøy og samlende, noe som har vært viktig under pandemien. Det er også utrolig viktig å lære seg digitale verktøy slik at vi kan ruste både barna og oss selv for fremtiden, understreker Rishaug.

Hvilke utfordringer møtte dere på? 

– Møtet med menneskene forsvant jo. Og noen er mer komfortable med digitale møteplasser og det å snakke i kamera enn andre. Men mye av dette gikk seg til underveis, mener de to. 

Har dere et råd til andre?

– Jeg skjønner at mange tenker at de vil utsette slike prosjekter til etter korona, men ikke gjør det. Jeg hadde unnet de ansatte å reise og møte kolleger fra andre land, men samtidig har vi styrket oss digitalt.

Barnehagelæreren vil også være ærlig på at det det må settes av ressurser til søknadsskriving og til selve prosjektarbeidet.

– Nå var vi så heldige i denne perioden at vi hadde en ekstra pedagog tilgjengelig. Det krever ekstra, men er absolutt verdt det- og jeg er veldig imponert over alt Mariell har fått til og stå-på-viljen hennes. Nå hører vi ofte blant de ansatte: Wow, dette vil vi ha mer av, og det er jo utrolig artig, sier Rishaug. 

Les mer om alle mulighetene i Erasmus+.

Erasmus+ 2021-2027
  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Aktiv Ungdom.