Aktuelt
Aktuelt
28.09.2020

Hvordan bli en god prosjektleder?

Hva er det viktig å tenke på når du skal lede et prosjekt i Erasmus+? Psykiater Anna Baran er koordinator for et omfattende Erasmus+ prosjekt innen forebygging av selvmord i Europa. Her deler hun sine beste prosjektleder-tips.

Prosjektleder Erasmus+

Anna Baran er psykiater og arbeider på psykiatrisk avdeling på Blekinge sykehus i Sverige. Siden høsten 2019 har hun vært koordinator for Erasmus+-prosjektet ELLIPSE «E-Lifelong Learning in Prevention of Suicides in Europe», eller nettverksbasert livslang læring i forebygging av selvmord i Europa.

Smilende kvinne utenfor kontorbygg i Stockholm

– Lær av feilene du gjør. De kan faktisk bli springbrettet til å lykkes. Psykiater og Erasmus+-koordinator Anna Baran deler sine beste tips innen prosjektledelse.

 

Hva er det viktigste å tenke på som Erasmus+-koordinator?

 – Det aller viktigste i alle prosjekter er menneskene, ikke organisasjonene eller administrasjonen. Derfor er god kommunikasjon med prosjektpartnerne veldig viktig. Dette kan imidlertid være utfordrende. Det kan hende at en partner er misfornøyd med noe i prosjektet og slutter å kommunisere med koordinatoren og prosjektgruppen.

 – Tilpass kommunikasjonen etter både dine og partnernes behov. For eksempel vil en del partnere ønske skriftlig kommunikasjon, andre vil ha personlige møter og atter andre nettmøter, og noen kan ønske å kommunisere bare med deg, mens andre vil ønske at hele gruppen skal delta. Det er viktig å ha en plan B, for det er ikke alltid at ting fungerer som du hadde trodd da du begynte på prosjektet. 


Hva er dine tre viktigste tips til koordinatorer i Erasmus+-prosjekter?

 – Lær av feilene du gjør. De kan faktisk bli springbrettet til å lykkes.
 – Vær et JA-menneske. Hvis livet byr deg en mulighet, grip den!  
 – Ta hensyn til partnere som krever mer av din tid og oppmerksomhet. Følg ordtaket «Et kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd». 

 
Hva betyr Erasmus+ for deg og ditt arbeid?

 – Erasmus+ ga meg håp om at det faktisk er mulig å endre en kultur i vårt samfunn og støtte mennesker ved ikke bare å fokusere på problemene, men på motstandskraft og ulike måter å løse problemer på og styrke mennesker, organisasjoner og samfunn.
 – Programmet var en anledning for meg til å skape en mulighet for studenter, fagfolk, ledere, spesialister og forskere til å dele sine erfaringer og tanker med andre, en mulighet for studenter til å lære og bli inspirert av ledende forskere fra mer enn 15 land og en mulighet for forskere til å dele sin kunnskap med studenter fra prosjektlandene og forhåpentligvis også fra andre land.
For meg er ELLIPSE veldig hardt og tidkrevende arbeid og stress, men det er også svært givende. 

 Hvorfor er Erasmus+ viktig?

 – Erasmus+ er en enestående mulighet for alle, nå og i framtiden, til å gjøre verden bedre. Programmet er viktig for mennesker som ønsker å realisere sine drømmer, som tenker utenfor boksen, som liker innovasjon, utfordringer, framskritt – og andre mennesker.