Aktuelt
Aktuelt
18.03.2022

Hedres for fremragende resultater innen språkopplæring

Nannestad videregående skole er tildelt Den europeiske språkprisen 2021 for Erasmus+-prosjektet «Language Cooperation Across Borders». 

– Vi er veldig stolte over denne anerkjennelsen for arbeidet lærerne våre gjør for å fremme viktigheten av å lære språk - med alle de mulighetene det fører med seg, sier rektor Kersti Kelder. 

Den europeiske språkprisen er en del av Erasmus+, og deles ut til en utdanningsinstitusjon som har fullført et prosjekt med fremragende resultater innen språk og språkopplæring. Prisen er på 50.000 kroner og deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

I juryens begrunnelse heter det blant annet: 

Prosjektet «Language Cooperation Across Borders» har bidratt til at flere norske elever har forbedret sine franskkunnskaper og samtidig opplevd økt motivasjon for språklæring. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan Erasmus+ kan tas i bruk for å skape økt interesse for fremmedspråk i skolen.

Hele begrunnelsen (PDF)

– Ekstra inspirasjon

Nannestad videregående skole har lang erfaring med internasjonalt samarbeid, både gjennom eTwinning og Erasmus+. 

– Frankrike-prosjektet har vært et årelangt samarbeid mellom to av våre fransklærere, Anne-Lise Solheim og Karen Langhelle, og deres gode samarbeidspartner i Frankrike, Hilary Deries Glaister. I tillegg har tysklærerne hatt et Erasmus+-samarbeid i Tyskland, forklarer Kelder.

Skolen er også nylig blitt akkreditert i Erasmus+-programmet, noe som åpner for langsiktig og strategisk jobbing med internasjonale prosjekter. 

– Prisen gir ekstra inspirasjon til å videreutvikle både ulike internasjonale prosjekter og språklæringssamarbeid med landene vi allerede har en god relasjon til. Men vi vil også knytte til oss nye kontakter, sier hun. 

En gruppe elever står samlet i vandrehallen på Stortinget.

– Relevant og motiverende

Kelder gleder seg også over at både fransk- og tyskelevene nå kan se frem til et etterlengtet besøk hos sine respektive samarbeidsskoler.  

– Gjennom Erasmus+-prosjektene har elevene fått muligheten til å få bedre kjennskap til andre kulturer, noe som har bidratt til å utvide horisonten og gjort språklæringen både relevant og motiverende, sier hun.

Nominasjonskomitéen har bestått av Ingrid Gran fra Universitets-och högskolerådet i Sverige, Rolf Steinar Nybøle fra Fremmedspråksenteret og Vidar Pedersen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Fra og med 2022 vil norske institusjoner som fullfører Erasmus+ prosjekt, få muligheten til å selv melde sin interesse for Den europeiske språkprisen.

Mer om prisen